Návrh letákov – ako to urobiť?

Súčasná reklama sa vo veľkej miere opiera o letáky. Podľa toho, čo sa má na nich nachádzať, vyberáme všetko: od rozmerov po papier, na ktorý ich budeme tlačiť. Leták je často prvou správou, ktorú od nás potenciálny zákazník dostane, preto by sme si mali dobre premyslieť, ako ho dobre navrhnúť.

Ako navrhnúť letáky?

Na tento účel môžeme využiť svoj počítač, program a vlastnú fantáziu. Môžeme využiť služby grafického dizajnéra, ktorý pre nás profesionálne navrhne letáky. Môžeme tiež využiť služby jednej zo stoviek online tlačiarní, v ktorých určite nájdeme veľa šablón, ktoré sú užitočné a pomocné pri vytváraní hotového produktu. Čo si teda vybrať?

Vlastná fantázia

Navrhovanie letáka online, bez šablóny si bude vyžadovať trochu zručnosti pri používaní vhodného programu a vašej fantázie. Užitočné budú aj vedomosti, ako spájať farby a v ktorej časti letáka by sa mal nachádzať text. Ak vám nie sú jasné všetky témy, je dobré využiť služby grafika.

Profesionálne projektovanie

Využívanie služieb grafika nie je ničím novým. Je to osoba, ktorá efektívne „nanesie” naše nápady a návrhy na letáku. My iba vyhodnocujeme a prijímame konečný výsledok. Základnou nevýhodou je však cena. Grafický dizajnér si za navrhnutie jedného letáku môže pýtať dokonca 10-krát viac. Jedná sa teda o jednoduchšie riešenie, ale cenové náklady sú omnoho vyššie.

Projektovanie letáka online

Online tlačiarne ponúkajú veľa šablón, ktoré zákazníkovi pomôžu samostatne navrhnúť leták. Šablónu je možné upraviť podľa vášho uváženia. Pomáha tým, že ukazuje kam zadať text a aké písmo bude najviditeľnejšie. Tu sa nemusíme tak veľmi starať o kombináciu farieb a textov. Máme všetko uvedené ako „na podnose” a stačí si iba vybrať podľa vlastného uváženia.

Navrhovanie nie je najjednoduchšou úlohou, tak ako by sa to mohlo zdať. Nezabudnite však, že leták by mal byť predovšetkým čitateľný a mal by obsahovať ten najdôležitejší obsah. Všetko ostatné je len otázkou vkusu.

 

Projektovanie letákov

Dobrý projekt letákov je nevyhnutný. Leták môže byť efektívnym reklamným médiom a kľúčom k úspechu vašej firmy. V tejto forme reklamy sú najdôležitejšie prvé dojmy. Čím lepšie – tým väčšia je pravdepodobnosť, že potenciálny zákazník bude mať o vašu ponuku záujem. Ďalej uvádzame niektoré základné informácie o tom, ako by mal vyzerať profesionálny firemný leták.

letáky
letáky

Ako navrhnúť leták?

Pri návrhu letáku je dôležitý nielen samotný obsah, ale aj správny vzhľad a dizajn. Celok by mal pôsobiť harmonicky s vizuálnou identitou firmy, a to pri zohľadnení farby, jedného fontu písma, riadkovania a odsadenia odsekov. Na tento účel je vhodné použiť stovky hotových šablón dostupných na webe, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá bude najviac zodpovedať vašej ponuke.

 

Aby sme si vybrali najlepší projekt, musíme si zodpovedať niekoľko základných otázok. Zamyslite sa nad tým, čo presne chcete prostredníctvom tejto písomnej informácie dosiahnuť. Či chcete ho použiť na informačné účely – aby sa prostredníctvom neho dozvedel zákazník o existencii vašej firmy? Či chcete skôr vzbudiť jeho záujem aby následne využil vaše služby?

Nezabudnite, že leták slúži len na rozsievanie záujmu a vzbudenia zvedavosti u príjemcu, nie na sprostredkovanie všetkých znalostí a vyčerpanie témy. Účinný leták je preto čitateľný, zaujímavý a heslový. V tomto prípade bude fungovať pravidlo, že čím menej, tým lepšie. Na prvý pohľad informujte príjemcu o tom, čo ponúkate. Nemenej dôležité je dať zákazníkovi dôvod, prečo by si mal nechať váš materiál: zľavový kód alebo vstupenka – sú vždy milo vítané.