Projektovanie letákov

Dobrý projekt letákov je nevyhnutný. Leták môže byť efektívnym reklamným médiom a kľúčom k úspechu vašej firmy. V tejto forme reklamy sú najdôležitejšie prvé dojmy. Čím lepšie – tým väčšia je pravdepodobnosť, že potenciálny zákazník bude mať o vašu ponuku záujem. Ďalej uvádzame niektoré základné informácie o tom, ako by mal vyzerať profesionálny firemný leták.

letáky
letáky

Ako navrhnúť leták?

Pri návrhu letáku je dôležitý nielen samotný obsah, ale aj správny vzhľad a dizajn. Celok by mal pôsobiť harmonicky s vizuálnou identitou firmy, a to pri zohľadnení farby, jedného fontu písma, riadkovania a odsadenia odsekov. Na tento účel je vhodné použiť stovky hotových šablón dostupných na webe, z ktorých si môžete vybrať tú, ktorá bude najviac zodpovedať vašej ponuke.

 

Aby sme si vybrali najlepší projekt, musíme si zodpovedať niekoľko základných otázok. Zamyslite sa nad tým, čo presne chcete prostredníctvom tejto písomnej informácie dosiahnuť. Či chcete ho použiť na informačné účely – aby sa prostredníctvom neho dozvedel zákazník o existencii vašej firmy? Či chcete skôr vzbudiť jeho záujem aby následne využil vaše služby?

Nezabudnite, že leták slúži len na rozsievanie záujmu a vzbudenia zvedavosti u príjemcu, nie na sprostredkovanie všetkých znalostí a vyčerpanie témy. Účinný leták je preto čitateľný, zaujímavý a heslový. V tomto prípade bude fungovať pravidlo, že čím menej, tým lepšie. Na prvý pohľad informujte príjemcu o tom, čo ponúkate. Nemenej dôležité je dať zákazníkovi dôvod, prečo by si mal nechať váš materiál: zľavový kód alebo vstupenka – sú vždy milo vítané.

 

Pridaj komentár